Gå til hovedinnhold

Nr 13 2007 pdf

Sammendrag

Haneskjellundersøkelser i ytre Troms 19.–20. juni 2007. I de undersøkte områdene domineres fangstene av store skjell og det ser ikke ut til å være endringer i størrelsessammensetningen i de forskjellige områdene sammenlignet med forrige undersøkelse i 2005. Undersøkelsene i 2007 omfatter deler av feltene på yttersida av Rebbenesøya, haneskjellfeltet ved Berg ble ikke undersøkt i år.

Last ned rapporten