Gå til hovedinnhold

Nr 16 2007 pdf

Sammendrag

Sild- og brislingundersøkelser i fjordene høsten 2006. Fra svenskegrensen til Lofoten med F/F Håkon Mosby. Toktet hadde følgende formål: Akustisk kartlegging og mengdemåling av 0-gruppe sild, inklusiv trondheimsfjordsild, og brisling i fjorder fra svenskegrensen til Lofoten, miljøundersøkelser i utvalgte fjordområder, bunnfiskundersøkelser i enkelte fjorder f.o.m. Trondheimsfjorden og nordover.

Last ned rapporten