Gå til hovedinnhold

Nr 18 2007 pdf

Sammendrag

Bruk av pelagisk trål til prøvetaking av blåkveite og snabeluer. I august hvert år gjennomføres et bunntråltokt som har som hovedformål å overvåke blåkveitebestanden. Indeksene fra dette toktet er en viktig del av datagrunnlaget for rådgivning og forvaltning av arten. Når det gjelder snabeluer, gir ikke nåværende toktserier et komplett mengdemål av den voksne bestanden av arten, og det omtalte toktet i denne rapporten er å anse som et pilottokt for fremtidige grundigere og regelmessige tokt.

Last ned rapporten