Gå til hovedinnhold

Nr. 1 2007

Sammendrag

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk, og ungsild, Finnmark - Møre hausten 2007. Eit akustisk tokt med sikte på å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt av kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62º nord er gjennomført årleg i oktober-november, sidan 1985 for sei og sidan 1995 for kysttorsk. I 2003 vart det tidlegare seitoktet, kysttoktet og dei viktigaste delane av 0-gruppe sild og brislingtoktet på fjordane nord for Bodø slegne saman til ei undersøking.

Last ned rapporten