Gå til hovedinnhold

Nr. 7 - 2007

Sammendrag

Metodetokt – Pelagiske trålforsøk og forsøk med nytt bunntrålgear.
Formålet med toktet var å få dokumentert de geometriske og dynamiske egenskapene til en 540 meter omkrets flytetrål, få adferdsobservasjoner til fisk som fanges med flytetrål, studere effekt på bunnhabitater av to typer bunngear rigget på en konvensjonell fisketrål og evaluere plategearkonstruksjoner for ny bunnsurveytrål.

Last ned rapporten