Gå til hovedinnhold

Nr 11 2008 pdf

Sammendrag

Merking av juvenil blåkveite ved Svalbard. Toktet inngår i Havforskningsinstituttets prosjekt ”Blåkveitas vandringsdynamikk og tilgjengelighet i survey”, og har som hensikt å merke juvenil blåkveite i oppvekstområdene ved Svalbard med Floy-merker og oksytetrasyklin (OTC).

Last ned rapporten