Gå til hovedinnhold

Nr 12 2008 pdf

Sammendrag

Sild- og brislingundersøkelser i fjordene høsten 2007. Toktet hadde følgende formål: akustisk kartlegging og mengdemåling av 0-gruppe sild, inklusiv trondheimsfjordsild, og brisling i fjorder fra svenskegrensen til Lofoten, miljøundersøkelser i utvalgte fjordområder og bunnfiskundersøkelser i enkelte fjorder f.o.m. Trondheimsfjorden og nordover.

Last ned rapporten