Gå til hovedinnhold

Nr 6 2008 pdf

Sammendrag

Vassild – metodeutvikling for bestandsestimering. Toktets formål var metodeutvikling for bestandsestimering av vassild, og var todelt: 1) Estimering av akustisk målstyrke for vassild med nedsenkbar sonde. 2) Undersøkelser av vassildtrål som prøvetakings redskap.

Last ned rapporten