Gå til hovedinnhold

Nr 9 2008 pdf

Sammendrag

Forsøk for å studere overlevingen til Nordsjøsild som er trengt i not. Formålet med undersøkelsene var å studere om det oppstår dødelighet hos Nordsjøsild som blir trengt i not og deretter sluppet. Det ble observerte tendenser til endring i stimatferd og det var vanskelig å fastsette trengingsgrad. Likevel kan vi antyde at Nordsjøsilda i mai er noe mindre sårbar overfor trenging enn makrellen viste seg å være i tilsvarende forsøk på høsten. Men vi så også at ved hard trenging vil silda kunne få en uakseptabelt høy dødelighet. Forløpet av dødeligheten synes å være noe annerledes enn for makrell.

Last ned rapporten