Gå til hovedinnhold

Nr. 3 2009 EPIGRAPH - økosystemtokt i hardangerfjorden

Sammendrag

Toktet hadde følgende formål:

  • Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
  • Tråling og biologisk prøvetaking av fangstene (lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver, genetikk)
  • Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
  • Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
  • Kartlegging av hydrografi og næringssalt i Hardangerfjorden
     

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden.
Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).