Gå til hovedinnhold

Nr. 10 2009 Eggakanttoktet 2009

Sammendrag

Siden 1994 er det gjennomført årlig et dybdestratifisert tokt (400-1300 m) om bord på fabrikktrålere langs Eggakanten (68-80°N) der hovedformålet har vært å undersøke den voksne delen av bestanden av blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) i området. Toktet har etter hvert blitt utvidet til også å omfatte undersøkelse av bifangstarter fra dette området.