Gå til hovedinnhold

Nr. 6 2009

Sammendrag

Mareanotokt 2009105 og 2009111:
Samlet toktrapport fra bunnkartlegging på Eggakanten og i Nordland VII 2009

I 2009 ble det gjennomført to tokt med "G.O. Sars" (6.-28. april og 18. september -11. oktober) i samarbeid med NGU for å kartlegge bunnforhold, naturtyper, biologisk mangfold, marine naturressurser, fiskerieffekter og miljøgifter. Det totale arealet som ble dekket i 2009 var 16 000 km2.

Last ned rapporten