Gå til hovedinnhold

Nr. 12 EPIGRAPH – økosystemtokt i Hardangerfjorden oktober 2010

Sammendrag

 

Toktet hadde følgende formål:
  • Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
  • Tråling og biologisk prøvetaking av fangstene (lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver)
  • Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
  • Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
  • Kartlegging av hydrografi og næringssalt
  • Døgnstasjon – se på vertikalvandring, og interaksjoner mellom brisling og dyreplankton

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden.

Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi)