Gå til hovedinnhold

Nr. 10: Tobistokt i Nordsjøen

Sammendrag

Målsetning: Mengdemåling av tobis, akustikk, trål, skrape og grabb. Målstyrkemålinger av tobis. Skarpens fangstegenskaper. Effekter av dekningsområde. Toktet ble gjennomført i perioden 19. april – 10. mai i norsk økonomisk sone  i
Nordsjøen.