Gå til hovedinnhold

Nr. 11: EPIGRAPH - økosystemtokt i Hardangerfjorden 2010

Sammendrag

Toktet hadde følgende formål:
• Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
• Tråling for artssammensetning og biologisk prøvetaking (for brisling: lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver)
• Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
• Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
• Kartlegging av hydrografi og næringssalt
• Døgnstasjon – se på vertikalvandring, og interaksjoner mellom brisling og dyreplankton

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden. Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.17, linux2) ZServer/1.1 Date: Sun, 01 Aug 2021 17:23:34 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Nr. 11: EPIGRAPH - økosystemtokt i Hardangerfjorden 2010 | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Nr. 11: EPIGRAPH - økosystemtokt i Hardangerfjorden 2010

Sammendrag

Toktet hadde følgende formål:
• Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
• Tråling for artssammensetning og biologisk prøvetaking (for brisling: lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver)
• Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
• Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
• Kartlegging av hydrografi og næringssalt
• Døgnstasjon – se på vertikalvandring, og interaksjoner mellom brisling og dyreplankton

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden. Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).