Gå til hovedinnhold

Nr. 3: Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Sammendrag

Følgende er en presentasjon av data samlet inn fra Førdefjordsystemet, og hvor disse sammenlignes med tilsvarende data samlet inn på toktet i mars 2010. Resultatene viser at det har vært en omfattende innstrømming av vann til Førdefjorden. Videre understreker de nye dataene viktigheten av Redalsvika som larve- og yngelområde for torsk.