Gå til hovedinnhold

Nr. 1:Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Sammendrag

Rapporten summerer opp hydrografidata fra høsttoktet i oktober 2010 og vårtoktet i 2011, og sammenligner data med de tidligere undersøkelsene fra mars og juni 2010. Resultatene viser at det har vært ytterligere utskiftinger og/eller omrøringer i bunnvannet i Førdefjorden utenfor Ålasundet siden den store utskiftingen som skjedde mellom mars og juni 2010. Videre er dypvannet innenfor Ålasundet relativt homogent under ca 120 m dyp, og data viser at den omfattende vannutskiftingen i fjorden utenfor terskelen på vårparten 2010 også skiftet ut bunnvannet i hele fjorden innenfor terskelen i Ålasundet.

Når det gjelder gytefelt så bekreftet undersøkelsene fra mars 2011 de samme gytefeltene i den ytre delen av Førdefjorden som i mars 2010, med Redalsvika som det viktigste gytefeltet. I tillegg ble fjorden innenfor Ålasundet undersøkt for første gang med hensyn til gytefelt, og det ble funnet to gyteområder der de høyeste eggtetthetene ble funnet helt innerst i fjorden utenfor like utenfor Førde. Gytefeltene i Førdefjorden er derfor få, og Redalsvika og bukten utenfor Førde er de viktigste gyteområdene. Dette følger mønsteret fra andre fjordsystemer vi har undersøkt, blant annet i Norddalsfjorden innenfor Florø