Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 9 - 2012: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2012

Sammendrag

I perioden 23. april - 13. mai 2012 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med MS ”Brennholm” på alle historisk viktige tobisfelt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tilsvarende målinger i 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011, og vil brukes til å gi et endelig tobisråd for 2012.