Gå til hovedinnhold

Toktrapport 3 2012 -Økosystemtok Norskehavet

Sammendrag

Makelltokt i Norskehavet 1. juli  - 10. august