Gå til hovedinnhold

Toktrapport 6 - 2012: Forsøkene med redskapsmodifikasjoner

Sammendrag

Hovedmålet til prosjektet Bestand og fangst kvalitet av leppefisk er å fremskaffe nødvendig kunnskap som kan bidra til å sikre at fremtidig fangst gjennomføres skånsomt, effektivt og størst mulig grad uten bifangst, basert på prinsippet om bærekraftig høsting. Formålet er å teste ut hvilke redskap og modifikasjoner på redskap som gir minst mulig bifangst.