Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 5 - 2013 - Råd for tobisfiske i norsk sone i 2013

Sammendrag

I perioden 25. april - 13. mai 2013 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med MS ”Eros” på tobisfelt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tilsvarende målinger i perioden 2007-2012, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2013 i norsk sone.