Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr 4 - 2014: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2014

Sammendrag

I perioden 28. april - 15. mai 2014 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med MS ”Eros” på tobisfelt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2014 i norsk sone.