Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 17-2016: Råd for tobisfiske i norsk sone i 2016

Sammendrag

I perioden 25. april - 15. mai 2016 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt samt mengde og alderssammensetningen i kommersielle fangster, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2016 i norsk sone. Rådet ble fremskyndet til siste arbeidsdag før pinse og 17.-mai, og toktundersøkelsene av Vikingbanken var derfor ikke ferdig gjennomført da denne rapporten ble skrevet.