Gå til hovedinnhold

Mareano-tokt 2017-112 "G.O. Sars" 15.8.–31.8.17 - Toktrapport nr. 6-2017

Sammendrag

Mareano-tokt for Barentshavet øst rettet mot innsamling av videodata. Videodata kan foreligge raskere i ferdig opparbeidet form enn fysisk innsamlede faunadata, og ønskes prioritert ifm. pågående revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. Toktet startet i transektet Nordkapp–Sørkapp, boksene 1, 4 og 5. Datainnsamling fra 22 video- og tre fullstasjoner (fysisk innsamling inkl. video) som gjensto fra Mareano-tokt i mars 2017.