Gå til hovedinnhold

Tobistokt i Nordsjøen - Toktrapport nr. 10 - 2017

Sammendrag

I perioden 25. april - 15. mai 2017 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt samt mengde- og alderssammensetningen i kommersielle fangster, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2017 i norsk økonomisk sone (NØS).