Gå til hovedinnhold

Sjøteste tråler til reketoktet i 2017 - Toktrapport nr. 2-2017

Sammendrag

1)    Testing av alle Campelen-tråler til reketoktet i januar 2017.
2)    Filme standard rigging og nordsjørigging under tråling.
3)    Identifisere sted for sjøtesting i Skagerrak (dansk sone).
4)    Tråle med standard rigging på bløtbunn i Skagerrak.
5)    Teste ut fiskelab-en på Kristine Bonnevie - at alt er i orden til januartoktet.