Gå til hovedinnhold

Råd for tobisfiskeriet i norsk sone for 2018 (Toktrapport Nr. 9 -2018)

Sammendrag

I perioden 24. april - 14. mai 2018 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen siden ettåringer ofte utgjør hoveddelen av bestanden. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tidligere tokt samt mengde- og alderssammensetningen i kommersielle fangster, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2018 i norsk økonomisk sone (NØS)