Gå til hovedinnhold

Rapport fra reketokt i Skagerrak og Norskerenna januar 2017 (toktrapport nr. 1-2018)