Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll i fiske etter kolmule – Toktrapport nr. 13-2019

— Toktrapport frå MS ÅKERØY – ISSN 15036294/Nr. 13-2019

Sammendrag

I 2017 fikk FHF et innspill fra kolmulefiskere hvor en ønsket å se på utfordringer vedrørende 
fangstkontroll og HMS i fisket etter kolmule. FHF bidro til at det ble gjennomført en forstudie, 
prosjekt 901495, med mål om å samle inn data om sannsynlige grunner til sprenging av 
kolmulesekker på en systematisk måte. Forstudiet avdekket 3 hovedutfordringer:

  1. Fare for at sekker sprenges i overflaten
  2. Behov for å regulere fangstmengde på en mer effektiv måte
  3. HMS – utfordringer under fangstprosessen

Målsettingen for dette toktet var primært at undertegnede fagsjef skulle få mer inngående kunnskap 
om fiskeriet gjennom egen erfaring for på den måten å kunne bistå næringa best mulig i å løse 
problemstillingene næringa står overfor. Det ble først og fremst fokusert på hvordan skipperen 
gjennomførte det enkelte hal med spesielt hensyn på oppstigning av sekk. Det ble også sett noe på 
HMS.