Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter sild (Toktrapport nr. 7-2019)

— M/S «Vendla» 11 – 24. juni 2019

Sammendrag

Hovedmålet med toktet var å:

  • Utvikle og teste optiske og akustiske instrumenter og metoder for overvåking av fiskeatferd og fangstsammensetning under fiske med not.
  • Studere hvordan fangsthåndtering påvirker fiskens velferd og derigjennom overlevelse etter slipping fra not og produktkvalitet.