Gå til hovedinnhold

Toktrapport frå MS «Vendla» – ISSN 15036294/Nr. 11-2019

Sammendrag

Prosjektet Fangstkontroll i fisket etter kolmule er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet v/Utviklingsseksjonen med finansering fra Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfinansiering. Fra 20.-30.03.2019 ble Shale Rosen (forsker, Havforskningsinstituttet) med M/S Vendla på fartøyets først kolmuletur i 2019 som gikk til Porcupinebanken og St. Kilda. M/S Vendla er en 76 m snurper/tråler eid av Vendla AS. Lastekapasitet er ca. 2000 tonn kolmule. Ombordtaking av fangst foregår fram (ikke akter) med fiskepumpen på styrbord side.