Gå til hovedinnhold

Fangstregulerende tiltak i fisket etter kolmule – Toktrapport nr. 12-2019

— Toktrapport frå MS «VIKINGBANK» R-3-K – ISSN 15036294/Nr. 12-2019

Sammendrag

Prosjektet har som målsetting å finne frem til metoder som begrenser faren for sprenging av kolmulesekker, samt å kunne regulere fangstmengden ut fra gjenstående lastekapasitet før last. Til dette toktet hadde vi med et fangstbegrensningssystem og en sekkeutløser som begge er laget etter prinsippet til de som benyttes i snurrevad ved fangst av torsk. Det ble også montert dybdesensorer fordelt på hele trålen. Under hvert hal ble det gjort filmopptak av fangstbegrensningen. Ellers ble det gjennomført visuell observasjon av prosessen rundt hiving av trålen. En fokuserte ikke direkte på HMS under forsøkene, men det vil bli en konsekvens av resultatene en oppnår i prosjektet.