Gå til hovedinnhold

Mareanotokt 2019. (Tokrapport nr. 6-2019)

Sammendrag

Foreliggende tokt er det første av tre Mareano-tokt i 2019. Målet var å innhente data fra åtte fullstasjoner der alle redskaper er i sjøen (video, sedimenter/kjemi og fysisk fauna), hvorav fire stasjoner med eDNA prøvetaking i sedimenter og bunnvann (10 m over bunnen). Før toktet var det lagt ut 91 videostasjoner inkl. fullstasjonene.