Gå til hovedinnhold

Reketokt i Skagerrak og Norskerenna 2018 (Toktrapport nr. 1–2019)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna for å overvåke rekebestanden og samle inn data på utbredelse, antall, biomasse, rekruttering og demografi.