Gå til hovedinnhold

Reketokt Skagerrak og Norskerenna 2019. Toktrapport nr. 4-2019

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna for å overvåke rekebestanden og samle inn data på utbredelse, antall, biomasse, rekruttering og demografi. Toktet gir også et viktig datagrunnlag for bestandsovervåkning av skolest (Coryphaenoides rupestris), og skater og haier, spesielt pigghå (Squalus acanthias).