Gå til hovedinnhold

Egga Sor 2018 - og LoVe snitt - tokt med FF G.O.Sars (Toktrapport nr. 5-2019)

Sammendrag

Rapporten omhandler Egga-Sør toktet 2018 i regi av Havforskningsinstituttet (toktnr. 2018104). Toktet ble gjennomført 20.03-17.04.2018 på eggakanten (300-1500m) fra om lag 62-75°N. I tillegg ble Bjørnøyrenna dekket. Toktet er en del av HI’s faste toktstrategi, og er et trålakustisk tokt med både faste bunntrålstasjoner og ekkointegrering. Vassild og snabeluer ble dekket akustisk, mens blåkveite, vanlig uer og andre arter dekkes av faste bunntrålstasjoner.