Gå til hovedinnhold

Mareano juli-tokt (Toktrapport nr. 8 - 2020)

Forfatter(e): Børge Holte (HI) og Valérie Bellec (NGU)

Sammendrag

Formålet med foreliggende tokt var å innhente bunndata fra sokkelen utenfor Nordland og Trøndelag fylker: Trænabanken, Trænadjupet, Sklinnabanken, Sklinnadjupet, strekningen Skinna – Garsholbanken («Sklinna-transektet»), samt Garsholbanken der det er omfattende petroleumsaktiviteter tilknyttet Heidrun- og Åsgard-feltene.

Totalt er det innsamlet videodata fra 137 stasjoner, hvorav 13 såkalte «fullstasjoner» der det ble utført fysisk prøvetaking av bunnfauna og bunnsedimenter i tillegg til innhenting av videodata. Kjemisk prøvetaking ble utført på 12 utvalgte fullstasjoner, hvorav åtte ved bruk av multicorer/bokscorer og fire fra grabb (sedimentoverflaten). Selv om toktet var vellykket (tapt skipstid pga. feil ved videorigg: 20 t.) og uten værstans, var det ikke tilstrekkelig tid til å gå inn i Garsholbanken som trolig krever 7-8 døgn effektiv skipstid.