Gå til hovedinnhold

2020 Norskehavet: Frøyabanken, Sula området og Haltenbanken

Forfatter(e): Josefina Johansson (HI)

Sammendrag

Foreliggende tokt er det første av to MAREANO-tokt i 2020. Målet var å innhente data fra 10 fullstasjoner der alle redskaper er i sjøen (video, sedimenter/kjemi og fysisk fauna), hvorav tre stasjoner med eDNA prøvetaking i sedimenter og bunnvann (10 m over bunnen). Før toktet var det lagt ut 103 videostasjoner inkl. de 10 fullstasjonene.  
 
Formålet med toktet var å innhente data for Frøyabanken, Sula området og Haltenbanken på Midt-Norsk sokkel i Norskehavet.