Gå til hovedinnhold

Akustisk mengdemåling av sei og kysttorsk 2018 (Toktrapport nr. 5 - 2020)

— AKUSTISK MENGDEMÅLING AV SEI OG KYSTTORSK FINNMARK – MØRE HØSTEN 2018

Sammendrag

Resultater for 2018 viser:
• Ekkomengden av sei økte med 15% fra 2017 til 2018 til gjennomsnittet for 2003-2017. Det var en oppgang i nord og en liten oppgang på Møre og Nordland
• 4 år gammel sei (2014-årsklassen) var mest talrike, fulgt av 5-åringer (2013-årsklassen)
• Indeksene for 2 og 3-åringer var på henholdsvis 39% og 30% av gjennomsnittet for 2003-2017, og det tilsvarer en nedgang på 17% og 60% sammenlignet med 2017-indeksene 
• Indeksen for 4 år gammel fisk var på nivå med gjennomsnittet og nokså lik 2017-indeksen, mens indeksene for 5-, 6- og 8-åringer var på henholdsvis 116%, 66% og 119% av gjennomsnittet for 2003-2017
• Lengde og vekt ved alder var litt over gjennomsnittet for 2003-2017 for 3-8 åringer 
 
• For kysttorsk var det en nedgang i indekser for 2-åringer (24%) og 3-åringer (42%) sammenlignet med 2017-indeksene
• Indeksene for 4-5 åringer var det samme som i 2017, men økte for 6-åringer (42%) og 7-åringer  (21%) 
• Indeksen for totalantall kysttorsk gikk opp i alle områder bortsett fra i Vesterålen (område 05)
• Det var tegn på bedre rekruttering (alder 2) i 2014-2016
• Akustisk estimert biomasse gjekk opp med 11% fra 2017 til 2018
• Lengde og vekt ved alder var ganske lik estimater fra tidligere tokt
 Det må understrekes at usikkerhet i beregninger for bestanden av kysttorsk er høy