Gå til hovedinnhold

Akustisk mengemåling av sei og kysttorsk 2019 (Toktrapport nr. 6 - 2020)

— AKUSTISK MENGDEMÅLING AV SEI OG KYSTTORSK FINNMARK – MØRE HØSTEN 2019

Sammendrag

Resultater for 2019 viser:
• Total ekkomengden av sei var lavere i 2019 enn i 2018
• Det var en oppgang i ekkomengden i Troms-Finnmark og Møre-Romsdal, og en nedgang i  Nordland og Trøndelag.
• Indeksen for 3 og 6 åringer gikk opp sammenlignet med 2018, mens indeksene for 4, 5, 7 og 8+ var lavere
• Gjennomsnittsvekt og lengde for 3-7 åringer var litt lavere enn i 2018 og under gjennomsnittet for perioden 2014-2018
 
• For kysttorsk er toktmålingene i 2019 høyere enn i 2018 for alle aldersgrupper eldre enn 1 år. Toktmålet for gytebiomasse er høyere enn i 2018 for alle aldersgrupper eldre enn 4 år. Samlet gytebiomasse i 2019-toktet er beregnet til ca 34 000 tonn. Det er det høyeste siden 2014, men er fortsatt langt under det gjeldende gjenoppbyggingsmålet (ca 60 000 t). 
• Indeksen for totalantall kysttorsk gikk opp i alle områder bortsett fra i Vest-Finnmark (område 04).
• Lengde og vekt ved alder var ganske lik estimater fra tidligere tokt

Det må understrekes at usikkerhet i beregninger for bestanden av kysttorsk er høy.