Gå til hovedinnhold

Egga Nord 2019 (Toktrapport nr. 1-2020)

Sammendrag

Rapporten er fra Havforskningsinstituttets Egga-Nord tokt i 2019 (toktnummer 2019 860). Toktet ble gjennomført i perioden 30. august-19. september 2019 langs Eggakanten (400-1500 m) fra 68-80 °N. I tillegg ble Bjørnøyrenna dekket.

Toktet er en del av Havforskningsinstituttets faste trålstrategi og er et trålakustisk tokt med både faste bunntrålstasjoner og ekkointegrering. Snabeluer ble dekket akustisk mens blåkveite, vanlig uer og andre arter ble dekket av faste bunntrålstasjoner. Vi hadde ganske mye dårlig vær i løpet av toktet, og i starten var det noen utfordringer med tråldørene. Gjennomføringen gikk likevel greit, og vi klarte å dekke både Eggakanten og Bjørnøyrenna. Det ble tatt 96 forhåndsbestemte bunntrålstasjoner og 6 pelagiske trålhal langs Eggakanten. I tillegg ble det tatt tre ekstra bunntrålstasjoner i det nordligste området, og 10 bunntrålstasjoner i Bjørnøyrenna.

En beskrivelse av toktets dekningsområde, utstyr, design og foreløpige resultater et presentert i rapporten. Innsamlede data blir brukt ved bestandsvurderinger i ICES. Data og resultater som presenteres i denne rapporten er å betrakte som foreløpige og vil bli analysert videre av Havforskningsinstituttet og ICES.