Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter NVG sild (Toktrapport nr 11 -2020)

Sammendrag

Toktet støtter prosjekt Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter (FHF 901350). Prosjektets hovedmål er å bedre fangstkontrollen i ringnotfisket gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger i fangstprosessen. Målsettingene på toktet var videreutvikling av instrumenter og metoder for overvåking av fangst, samt å bedre kunnskapen om fiskens atferd og reaksjoner i forbindelse med fangst for å undersøke hva som påvirker henholdsvis overlevelse ved slipping og filetkvalitet.