Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll og fiskevelferd i ringnotfiske etter NVG sild (Toktrapport nr. 4 - 2020)

— M/S Fiskebas 24 – 29. februar 2020

Forfatter(e): Maria Tenningen, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Jan Tore Øvredal, Hector Pena (HI), Thor Bærhaugen (Kongsberg Maritime AS), Bjørn Foss (FossTech AS) og Alvin Høgalmen (FossTech AS)

Sammendrag

Toktet støtter prosjekt Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter (15130) finansiert av FHF. Prosjektets hovedmål er å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Toktets mål var å:

  1. jobbe videre med utvikling av instrumenter og metoder for overvåking av fiskestim og not under fangst og 
  2. studere fiskeatferd og overvåke miljø- og fangstparametere for bedre forståelse av påvirkning av fangst- og håndteringsstress på produktkvalitet og overlevelse ved slipping.