Gå til hovedinnhold

Akustisk mengdemåling av sei og kysttorsk Finnmark - Møre høsten 2020 - Toktrapport nr. 4-2021

— Toktrapport fra Akustisk mengdemåling av sei og kysttorsk Finnmark - Møre høsten 2020 – ISSN 15036294/Nr. 4–2021

Sammendrag

Et akustisk tokt med sikte på å framskaffe indekserfor antall fisk og data over lengde og vekt forhver aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN er gjennomført årligi oktober-november, siden 1985 for sei og siden 1995 for kysttorsk. Seitoktet og kysttorsktoktet ble slått sammen og har vært gjennomført som et Kysttokt siden 2003.