Gå til hovedinnhold

Fangstkontroll i fisket etter kolmule med pelagisk trål – Toktrapport nr. 10-2021

Forfatter(e): Michael Breen , Jostein Saltskår , Sigurd Hannaas , Liz Beate Kolstad Kvalvik , Olafur Arnar Ingolfsson (HI) og Dagfinn Lilleng (Fiskeridirektoratet)

Sammendrag

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) mottok i 2017 en forespørsel fra dem som deltar i fisket etter kolmule, om å studere utfordringer med hensyn til fangstkontroll og helse, miljø og sikkerhet i kolmulefiskeriet. Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridirektoratet (FDir) og FHF bidro til en mulighetsstudie som skulle undersøke de sannsynlige årsakene til sprenge- og synkesekker i fisket etter kolmule i Nordøstatlanteren.