Gå til hovedinnhold

Mareano’s områder i Norskehavet – Aktivneset og Boks 01 – Toktrapport nr. 8-2021.

— Toktrapport fra kartlegging av Norskehavet – ISSN 15036294/Nr. 8-2021

Sammendrag

MAREANOs geologi/biologi/kjemitokt forberedes etter følgende opplegg:

  1. Kartverket prosesserer og leverer detaljerte dybdedata basert på målinger med multistråleekkolodd for området som senere skal kartlegges mht. biologi, geologi og kjemi. 
  2. NGU prosesserer bunnreflektivitetsdata fra multistråleekkolodd og framstiller kart over bunnreflektivitet og dybdedata. Basert på bunnreflektivitet, terrengvariabler fra de detaljerte dybdedataene gjennomføres en miljøromanalyse som danner grunnlaget for stasjonsplanlegging.
  3. Havforskningsinstituttet og NGU velger ut punkter (stasjoner) der innsamling av feltdata foretas. Om lag 80 % av videostasjonene er tilfeldig posisjonert, men likevel vektet iht. miljøromprediksjon (GRTS-stasjoner). Innenfor ett og samme miljørom fordeles stasjonene tilfeldig. 20 % av videostasjonene velges ut på bakgrunn av subjektive kriterier der bunntyper og terrengformasjoner er avgjørende for stasjonsplasseringen (f.eks. korallrev og terrengstrukturer). Stasjoner der både video-observasjoner og bunnprøver inngår velges ut basert på semi-subjektive kriterier, men plasseres fortrinnsvis på videostasjoner valgt ut etter GRTS-metoden.