Gå til hovedinnhold

Tobistokt i Nordsjøen - Toktrapport nr. 6-2021

Sammendrag

Årets tobistokt viser at rekrutteringen av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er noe under middels. Individvekten er også under middels for alle aldersgrupper. Bestanden har en ganske god geografisk spredning, men det ble observert svært lite tobis i nordvestre områdene. Under toktet har mattilgangen for tobis vært god, og magene har stort sett vært fulle med hoppekreps og andre dyreplankton. Det er fremdeles store forekomster av to- og fem år gammel tobis, spesielt på Engelsk Klondyke der mesteparten av årets tobisfiske har foregått.  Biomassen av tobis i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er beregnet til å være 371 000 (5%-95% konfidensintervallet er 293 000 - 459 000 tonn).

Mengden tobis på Vikingbanken er meget liten, og beregnet til å være under 100 tonn som er det laveste målt i tidsserien.

De store tobisforekomstene trekker til seg fugl, sjøpattedyr og fisk, og ved godt vær med stille sjø det ble observert et par sel, flere vågehval og mange springere på flere tobisbanker. I år ble det også observert store mengder hyse og hvitting på tobisfeltene.

Været har vært veldig fint under mesteparten av toktet og kvaliteten på årets tokt vurderes som god.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Sat, 20 Apr 2024 03:22:07 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Tobistokt i Nordsjøen - Toktrapport nr. 6-2021 | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Tobistokt i Nordsjøen - Toktrapport nr. 6-2021

Sammendrag

Årets tobistokt viser at rekrutteringen av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er noe under middels. Individvekten er også under middels for alle aldersgrupper. Bestanden har en ganske god geografisk spredning, men det ble observert svært lite tobis i nordvestre områdene. Under toktet har mattilgangen for tobis vært god, og magene har stort sett vært fulle med hoppekreps og andre dyreplankton. Det er fremdeles store forekomster av to- og fem år gammel tobis, spesielt på Engelsk Klondyke der mesteparten av årets tobisfiske har foregått.  Biomassen av tobis i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er beregnet til å være 371 000 (5%-95% konfidensintervallet er 293 000 - 459 000 tonn).

Mengden tobis på Vikingbanken er meget liten, og beregnet til å være under 100 tonn som er det laveste målt i tidsserien.

De store tobisforekomstene trekker til seg fugl, sjøpattedyr og fisk, og ved godt vær med stille sjø det ble observert et par sel, flere vågehval og mange springere på flere tobisbanker. I år ble det også observert store mengder hyse og hvitting på tobisfeltene.

Været har vært veldig fint under mesteparten av toktet og kvaliteten på årets tokt vurderes som god.