Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen


rodspette fiskedodelighet

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

Bestanden har risiko for redusert reproduksjonsevne, men den høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2004 ble beregnet til rundt 170 000 tonn og er forventet å øke til noe over 200 000 tonn i 2005. Gytebestanden er under føre-var-nivået på 230 000 t. Fiskedødeligheten i 2004 er beregnet til å være nær eller ved føre-var-nivået. Fiskedødeligheten er blitt delt opp i en konsumfiskedødelighet og en utkastdødelighet. Den første ser ut til å avta, mens utkastdødeligheten ser ut til å øke.

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i forhold til eksisterende forvaltningsplan
Årets bestandsberegninger og prognoser inkluderer nå utkast, og resultatene er derfor ikke sammenlignbare med referanseverdiene for biomasse som står i forvaltningsplanen.

ICES anbefaler at gytebestanden gjenoppbygges til føre-var-nivået på 230 000 tonn i 2007. Dette tilsvarer en total fiskedødelighet på 0,4 og vil medføre konsumlandinger i 2006 på 48 000 tonn og et utkast på 35 000 tonn.

Beskatningsbegrensning i forhold til høyt langtidsutbytte, lav risiko for utarming av produksjonspotensialet og økosystemeffekter
Den nåværende fiskedødeligheten er beregnet til 0,58. Dette er over verdier som vil gi høyt langtidsutbytte.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,60

Totalkvote i Nordsjøen 2005 = 59 000 tonn
Norsk kvote i 2005 = 1 630 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

rodspette_landinger.gif

Landinger og utkast

rodspette_rekruttering.gif

Rekruttering.

rodspette_fiskedodelighet.gif

Fiskedødelighet.

rodspette_gytebiomasse.gif

Gytebiomasse.