Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer


snabeluer
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. ICES tilrår at forbud mot direkte trålfiske, stenging av områder og lav tillatt bifangst opprettholdes.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Snabeluer

Status

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. De eneste årsklassene som kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, er de som ble født før 1991, siden de etterfølgende 14 årsklassene er svært svake. Årsklassene 1991-2004 er langt svakere enn årsklassene på 1980-tallet. Årsklassene før 1991 må derfor vernes siden disse utgjør den eneste muligheten for å øke gytebestanden i årene som kommer. Basert på de opplysninger man har om gytebestand og årsklassene på 1990-tallet vil bestanden av snabeluer ikke kunne gi grunnlag for et direkte fiskeri på mange år.

Forvaltningsråd:

ICES tilrår at forbud mot direkte trålfiske, stenging av områder og lav tillatt bifangst opprettholdes. Dette gjelder inntil toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og yngelforekomster. Det er viktig med et sterkt yngelvern for å sikre rekruttering og gjenoppbygging av bestanden.

Nye viktige tiltak for å gjenoppbygge bestanden vil være å redusere dagens tillatte bifangst av ueryngel i rekefisket, og hindre store bifangster av uer i silde- og kolmulefisket i Norskehavet.

Anbefalte reguleringer i 2005: Intet direkte trålfiske og lav bifangst.
Anbefalte reguleringer i 2006: Intet direkte trålfiske og lav bifangst.


 ~ tilbake