Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


Sild
Fotograf: Kjartan Mæstad / HI
Anbefalt kvote 2019
588 562
tonn
Anbefalt kvote 2018
384 197
tonn
Avtalt kvote 2018
546 448*
tonn

Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 546 448 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om følges, så bør fangstene i 2019 ikke overstige 588 562 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har økt siden 2015 og er over FMSY i 2017. Bestanden er nedadgående men er beregnet til å være over MSYBtrigger i 2018. Fire sterke årsklasser har blitt produsert siden 1998 (1998, 1999, 2002, 2004). Årsklassene fra 2005 til 2015 er beregnet til å være gjennomsnittlige eller svake. Årsklassen 2016 er derimot beregnet til å være over gjennomsnittet.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsstrategi 588 562 Forvaltningsstrategi 0.14 4 016 687 4 8

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**anbefalt fangst i 2019 sammenlignet med antatt fangst i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Oppfatningen av bestanden er på linje med fjorårets bestandsvurdering.

Saker relevant for rådet

Ingen ytterligere informasjon.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3,184 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3,184 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,291
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,227
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,157
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,14
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0,125
Ventet gytebestand i 2019: 3,859 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).